KML Circle Generator

Indtast koordinater for cirklens center og en radius (i meter)

Cirklens centrum

Decimal Minuter Syntax: Nxx xx.xxx Exx xx.xxx

Indtast radius af cirklen (i meter)

Radius

 
venligst kopieret fra gpsleg.dk (ikke tilgængelig 24/7)
Ny version med preview-kort i beta - prøv den her